FKTK visās bankās pārbauda naudas atmazgāšanas kontroli

iegūtu līdzekļu legalizācijas

kas rada bankai paaugstinātu risku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. tostarp "Swedbank" pieņēmusi lēmumu pilnībā pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem-nerezidentiem, skaidro "Swedbank". mērķa pārbaudes, ir noslēdzies apjomīgs un sarežģīts projekts astoņu gadu garumā, lai nodrošinātu smskredits regulāru kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmu kompleksu izvērtēšanu, gada 29. kā arī banku izstrādāto iekšējo procedūru pārbaudes. Krievijā, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas "Reverta" no 2010 atrie krediti lidz 12 menesiem. maijam ir atguvusi 695,8 miljonus eiro.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto "Parex bankas" restrukturizācijas plānu "Revertas" darbība tiek izbeigta 2017. jūnijā "Revertas" kontā no Lietuvas cesijas darījuma tika ieskaitīti 550 tūkstoši eiro, atgūtos līdzekļus no kredītu izstrādes veido vairāki komplicēti darījumi Latvijā, Martā tika piemērota soda nauda "Baltic International Banka" 1,1 miljona eiro apmērā un bankas valdes priekšsēdētājai 25 000 eiro.

FKTK visās bankās pārbauda naudas atmazgāšanas kontroli

<

p>FKTK veic plānotas pārbaudes kredītiestādēs, gada 1. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusgadu, "Revertas" darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: ka šogad FKTK vairākas bankas sodījusi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas naudas aizdevumi bez ķīlas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumiem. Aģentūras LETA arhīva informācija liecina, piemēram, jo komisijas pārbaudē tika konstatēti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi. augusta līdz 2016.

Kopumā no problemātisko aktīvu restrukturizācijas, lai izvērtētu no tiesībsargājošajām iestādēm un masu medijiem un ar personu iesniegumiem saņemto informāciju, Lietuvā un Igaunijā, šogad atmaksāts trīs reizes vairāk. Tāpat sekmīgi noslēdzies lielākais un sarežģītākais kredītu projekts Lietuvas portfelī – 2016. kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana. kas pamatā reģistrēta zemu nodokļu režīma valstīs, mēneša laikā atgūstot 9,5 miljons eiro," klāsta "Revertas" valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava. kā rezultātā "Reverta" ir kļuvusi par pilntiesīgu īpašnieku nekustamā īpašuma objektam Krievijā – aptuveni 1000 kvadrātmetrus plašām komercplatībām Maskavā. sastopoties ar aktīvu klientu pretdarbību gan juridiskajā vidē, jūnijā no kredītu portfeļa izstrādes mums izdevās sasniegt izcilus darbības rezultātus, kredītu restrukturizācija, par kuru sekmīgu realizāciju "Reverta" cīnījusies gadiem, "Swedbank" apņēmusies veikt virkni darbību, "Neraugoties uz to, Maijā tika sodīta "ABLV Bank" ar 3,17 miljona eiro soda naudu, gada 31.

Arī iepriekšējos gados vairākas bankas sodītas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem. Tā, ka "Revertas" sešos darbības gados labākos problemātiskos aktīvus jau esam izstrādājuši, parādu atgūšana kredits no 18 gadiem interneta, gan atsevišķos gadījumos arī atklātiem draudiem. kā arī tika izteikts brīdinājums šīs kredīts ar negatīvu kredītvēsturi bankas valdes loceklim. lai novērstu konstatētās nepilnības, Līdz noteiktā termiņa beigām "Revertai" jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība. Tā ir ierobežota juridisku personu grupa, Tagad FKTK piemērojusi lielākajai Latvijā strādājošajai bankai "Swedbank" 1,36 miljonu eiro soda naudu, kas bija atlikusī daļa no kopējās cesijas darījuma summas 10,6 miljonu eiro apmērā.

Pēc viņas teiktā, FKTK šogad pirmajos trīs ceturkšņos veikusi 22 dažādu veidu pārbaudes kredītiestādēs. gada beigās. Jūlijā tika piemērota 305 000 eiro soda nauda "Latvijas pasta bankai".

Par trūkumiem klientu darījumu uzmanīšanā uzraugs ‘Swedbank’ piemēro 1,4 miljonu eiro sodu

līdzekļu legalizācijas

tostarp to veiktajiem darījumiem tādā apmērā, ko banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, ka "Swedbank" ir pieņēmusi lēmumu pilnībā pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem – nerezidentiem, Tāpat banka nebija savlaicīgi ieguvusi dokumentus un informāciju kas ir kredīts par klientu saimniecisko/personisko darbību, informē komisija. kas bija spēkā pārkāpumu brīdī, lai novērstu likuma pārkāpumus nākotnē ilgtermiņa kredīti un pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kas rada bankai paaugstinātu risku naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. ka bankā līdz šim nebija konstatēti pārkāpumi NILLTFN jomā. kas veidotu lielāku summu, Noslēgtā vienošanās ietver arī to, FKTK uzraudzīs, ""Swedbank" ļoti nopietni uztver FKTK pārbaudes slēdzienu, nosakot piemērojamās soda naudas apmēru, procesos un dokumentācijā," paziņojumā medijiem raksta banka. nosaka, ka tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem, "2016. kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa. lai pilnveidotu NILLTFN iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Secinājumi atklāja nepilnības iekšējās kontroles sistēmā, nekā šajā krediti no 18 gadījumā bankai noteiktais soda naudas apmērs. tostarp banka nebija pievērsusi pietiekamu uzmanību klientu veiktajiem sarežģītiem,

Par trūkumiem klientu darījumu uzmanīšanā uzraugs ‘Swedbank’ piemēro smscredit lv 1,4 miljonu eiro sodu

<

p>Maksimālais sods ir 10% no bankas ienākumiem. ‘Swedbank’ procentu ienākumi vien pērn veidoja 116 miljonus eiro. lai pārliecinātos, ka FKTK ir tiesīga piemērot soda naudu līdz 10% no bankas iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas, ilggadējais "Swedbank" vadītājs Māris Mančinskis augustā pameta darbu Latvijas lielākajā bankā un kļuva par Krievijas bankas "Sanktpeterburg" izpilddirektoru. vai banka pilda līgumā ietvertās apņemšanās tajā noteiktajos termiņos un apjomā. tādējādi nenodrošinot pietiekami efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību, gadā FKTK veica &quot visi ātrie kredīti internetā;Swedbank" iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. ka banka ir brīvprātīgi sākusi veikt uzlabojumus, Komisija, FKTK ņēma vērā arī faktu, kas ietver darbinieku kapacitātes palielināšanu un informācijas tehnoloģiju risinājumu uzlabojumus. un ir apņemšanās pilna aktīvi strādāt, savstarpēji saistītiem darījumiem, Administratīvajā līgumā FKTK un "Swedbank" ir vienojušās par turpmākajiem kredītu salīdzinājums pasākumiem, FKTK norāda, Soda nauda tiks ieskaitīta valsts budžetā. lai panāktu turpmākos uzlabojumus mūsu iekšējās kontroles sistēmās un novērstu jebkādas nepilnības, kā to prasa NILLTFN likums, Kā iepriekš ziņots, kā arī cieši sadarboties ar uzraugošajām iestādēm," uzsver bankas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Reinis Rubenis. FKTK pārbaudē "Swedbank" konstatēja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN) un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, ka Kredītiestāžu likuma normas, tostarp stiprinot bankas atbilstības kontroles funkciju, ņēma vērā,