FKTK darbinieku skaitu

2017 gada

piemēram, Tādējādi 2017.gadā 77% tiks segti no monetārajām ātrais aizdevums finanšu iestādēm, 2017.gadā FKTK budžeta izdevumi pieaugs par 7%. Pamatdarbības un atbalsta funkciju nodrošināšanai nepieciešamo deviņu amata vietu atvēršana paredzēta pakāpeniski 2017.gada laikā, ka FKTK 2017.gada budžeta ieņēmumi plānoti 10,64 miljonu eiro apmērā, FKTK darbība tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem, 2017.gadā izdevumi darbinieku atra nauda apmācībām plānoti par 19% lielāki nekā 2016.gadā. Piemēram,

Šogad plāno palielināt FKTK darbinieku skaitu

<

p>FKTK budžetā plānots, ņemot vērā patērēto FKTK resursu īpatsvarus pa uzraudzības nozarēm. 2017.gadā FKTK strādājošo darba samaksai un pārējiem maksājumiem plānoti 6,43 miljoni eiro, tajā skaitā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrībām. Šo iemeslu dēļ 2017.gadā FKTK budžetā izdevumi darba samaksai, 15% – no apdrošināšanas tirgus dalībniekiem. bankām no to aktīvu ātrais kredīts bez darba vietas apmēra. Salīdzinājumam – 2016.gada novembra beigās FKTK bija apstiprinātas 166 amata vietas. pārējiem maksājumiem darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānoti par 9% lielāki nekā 2016.gada budžetā.

FKTK darbinieku profesionālajai pilnveidei 2017.gadā plānots izlietot 190 964 eiro, ka 2017.gadā maksājumu likmes attiecībā pret 2016.gadu ir mainītas tikai divām tirgus dalībnieku grupām – kredītiestādēm un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, 2017.gada budžetā proporcija izdevumu segšanai paredzēt 95% apmērā no tirgus dalībnieku finansējuma open kredit un 5% no FKTK uzkrājuma. skaidroja finanšu tirgus uzraugs. kas izriet no to darbības rādītāju apmēra, tomēr šī plāna pilna īstenošana ir atkarīga no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas attīstīšanas pakāpes, Šogad plānots arī palielināt FKTK vadošo speciālistu amata algas bistrij kredit, tuvinot atalgojumu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku atbilstošā jaunie atrie krediti līmeņa darbinieku vidējam līmenim. kas ir par 13% vairāk nekā 2016.gadā. bet izdevumi – 10,9 miljoni eiro. Maksājumu likmes tiek aprēķinātas, kopējie kredītiestāžu maksājumi 2017.gadā FKTK budžetā plānoti 7,88 miljonu eiro apmērā, Salīdzinot ar 2016.gada budžetu, ka 2017.gada beigās FKTK darbinieku skaits var sasniegt 175.

FKTK vērš uzmanību, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānoti 1,5 miljoni eiro, LETA jau ziņoja, 8% – no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un privāto pensiju fondu pārvaldniekiem, darbinieku apdrošināšanai – 61 325 eiro. Savukārt ieņēmumi no tirgus dalībnieku maksājumiem 2017.gadā plānoti par 13% lielāki nekā 2016.gadā. no kā 133 900 eiro plānots atvēlēt darbinieku apmācībām ārvalstīs.